2. touko, 2015

Taideteosten oikeudet

Taideteosten oikeudet kuuluvat tekijöille. Kuvataiteen teoksia ei saa tallentaa tietokoneen kovalevylle tai levykkeelle, käyttää tietoverkossa tai toisintaa ilman tekijänoikeuksien haltijoiden kirjallista lupaa. Kuvataiteen teoksista ei ole oikeutta valmistaa kopioita paperille, kalvolle tai muulle materiaalille ilman oikeudenhaltijoiden kirjallista lupaa.

 

The works of art may not be reproduced or utilised in any form or by any means electronical or mechanical including downloading, print-out or by on-line-access or any information storage and retrieval system without permission in writing from copyrightholder. All rights reserved.